Waaivuil voorkomen

In onze strijd tegen zwerfvuil vragen we in deze winderige periode meer aandacht voor waaivuil. Om wegwaaiend afval te voorkomen kunnen een aantal preventieve acties worden ondernomen.

Wat verstaan we onder waaivuil?

  • Papier of karton dat vrijkomt op het openbaar domein tijdens het aanbieden van de afvalfractie papier/karton voor ophaling. Het vrijkomen kan gebeuren tussen het moment van buitenzetten en de ophaling of tijdens de ophaling zelf.
  • Rest- of PMD-afval dat vrijkomt op het openbaar domein tijdens het aanbieden van de afvalfractie.

Hoe kan je waaivuil voorkomen?

  • Zorg dat dieren zo weinig mogelijk toegang hebben tot het aangeboden afval. Zij kunnen het afval verwarren met voedselresten en er mee aan de haal gaan.
  • Bied je afval ’s morgens vóór 7u aan en zet het niet de avond ervoor al buiten. Bied je afval steeds op de juiste dag aan. Volg hiervoor de ophaalkalender van Verko.
  • Zorg dat het deksel van je container goed afgesloten is. Laat het deksel niet half of helemaal openstaan.
  • Sluit je afvalzak stevig af. Zorg met andere woorden dat hij niet te overvol zit, waardoor dit moeilijk wordt.
  • Zet geen vuilniszak buiten die gescheurd is. Tijdens de inzameling kan dit verder scheuren met alle gevolgen van dien.
  • Zorg dat de wind geen vrij spel heeft en je papier en karton goed samengebonden is (met natuurtouw) of steek het in een afgesloten doos.
  • Schenk extra aandacht aan bovenstaande maatregelen, wanneer de weersomstandigheden van die aard zijn dat ze waaivuil nog meer in de hand werken.

Wat doen als er toch afval ligt?

De reinigingsdienst gaat dagelijks op pad om de straten proper te houden. We vragen alle bewoners om een extra inspanning te leveren en het rondslingerend papier en karton mee op te ruimen. Op deze manier maken we samen werk van een propere stad.

Ophaalkalenders

Je kan de afvalkalender downloadenonline raadplegen of je gratis registreren via de app Recycle! in de iTunes App Store of op Google play.

Dit artikel werd gepubliceerd op 11 juni 2024.