Proefopstelling schoolomgeving De Klinker definitief

De nieuwe verkeersingrepen die het voorbije schooljaar aan de schoolzone De Klinker in de Klinkaerstraat werden getest, zijn definitief goedgekeurd.

Aan stedelijke basisschool De Klinker werden afgelopen schooljaar twee proefopstellingen getest. Het verschil? De eerste opstelling bevatte een schoolstraat, de tweede niet. De gemeenteraad van 2 juli keurde de definitieve maatregelen goed (dus zonder de schoolstraat):

  • Ruim parkeer- en stilstandverbod in de omgeving van de school.
  • Aanpassing van het haaks parkeren aan het voetbalplein naar langsparkeren
  • Paaltjes op de voetpaden om voetpadrijden tegen te gaan
  • Uitbreiding van de zone 30 in Moleneinde en Vrankrijkstraat.

Door het stilstaande en parkerende verkeer weg te trekken van de schoolpoort verminderen we het aantal mogelijke conflicten met zwakke weggebruikers. Alle ingrepen verhogen we de veiligheid voor kinderen in de schoolomgeving tijdens hun aankomst en vertrek. Vanwege het positieve effect op de verkeersveiligheid voor de schoolkinderen blijven deze maatregelen behouden. De gemeenteraad keurde ze goed op 2 juli.

Intussen werd ook aan de schoolingang een veilige oversteekplaats in regenboogkleuren geschilderd.

Dit artikel werd gepubliceerd op 9 juli 2024.