Verkeersmaatregelen in Kloosterstraat definitief

Na een proefperiode gaan de nieuwe verkeersmaatregelen in de Kloosterstraat definitief in voege.

Om de verkeersleefbaarheid in Baasrode te verbeteren, werden de afgelopen jaren verschillende maatregelen ingevoerd.

Begin 2024 werd nog een bijkomende proefopstelling opgestart, met eenrichtingsverkeer in de Kloosterstraat richting Dorpsplein. Het halfmaandelijks beurtelings parkeren werd aangepast naar vaste parkeerplaatsen met enkele asverschuivingen ertussen om de snelheid in de straat laag te houden.

Deze ingrepen krijgen een definitief karakter. De gemeenteraad gaf hiervoor groen licht op 2 juli. In de definitieve opstelling worden er extra parkeerplaatsen toegevoegd door de asverschuivingen te verkorten. Het snelheidsregime van 30 km/u zal uitgebreid worden tot aan de Schuurkouter. 

Dit artikel werd gepubliceerd op 9 juli 2024.