Standplaatsen voor ambulante handel Katuit

De stad schrijft 9 standplaatsen open voor ambulante handel tijdens Katuit op donderdag 29 augustus 2024.
  • Kandidaat stellen voor een standplaats is mogelijk tot en met dinsdag 6 augustus 2024 via het invulformulier onderaan deze pagina. 
  • De lottrekking vindt plaats op woensdag 7 augustus om 14 uur in vergaderzaal 1 van het Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11. Kandidaten moeten aanwezig zijn bij de lottrekking.
  • Kandidaten worden pas toegelaten tot de lottrekking wanneer alle gevraagde en geldige documenten ingediend zijn voor de lottrekking.
  • Als er 2 of meerdere plaatsen naast of recht tegenover elkaar gelegen zijn, is het de bedoeling dat het telkens om verschillende artikelen gaat. 
Dit artikel werd gepubliceerd op 9 juli 2024.