Vacature: mobiliteitsdeskundige

Wil jij een centrale rol spelen in de realisatie van duurzame mobiliteitsoplossingen binnen stad Dendermonde? We zijn op zoek naar iemand met een bachelordiploma die binnen de 4 jaar het graduaat verkeerskunde en mobiliteit wil behalen. Interesse? Solliciteer dan zeker voor deze functie!

Plaats in de organisatie

Je komt terecht bij team beheer openbaar domein.

Rol in de organisatie

Als mobiliteitsdeskundige sta je in voor de uitbouw van een mobiliteitsbeleid en voor de realisatie van concrete mobiliteitsprojecten. Daarbij voer je ook bijhorend administratief werk uit. Je bent het aanspreekpunt bij mobiliteitsaspecten voor de organisatie en voor verschillende externe partners op het grondgebied voor diverse projecten (De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel …)

In jouw functie ben je verantwoordelijk voor de concretisering van de ‘modal shift’ om de gewenste verschuiving van vervoersgebruik naar duurzamere modaliteiten te realiseren en dit binnen realistische en haalbare projecten. Je adviseert en neemt actief deel aan de ontwikkeling van beleidsplannen op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau, waarbij mobiliteitsaspecten van invloed zijn. Je houdt je bezig met de herziening en opvolging van het gemeentelijk mobiliteitsplan en het fietsbeleidsplan, waarbij je overleg organiseert, advies verstrekt en inhoudelijke aspecten kritisch overdenkt. Administratieve procedures, opvolging en afstemming met betrokken belanghebbenden zijn van groot belang, net zoals de communicatie en praktische implementatie na goedkeuring door de gemeenteraad.

Je speelt een actieve rol in het herzien en beperkt aanpassen van het auto- en fietsparkeerbeleid van de stad. Hierbij faciliteer je overleg met interne stadsdiensten en externe instanties, waarbij je advies geeft en constructief meedenkt over inhoudelijke aspecten. Organiseren van overleg, opvolging, communicatie en praktische uitvoering na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen/gemeenteraad behoort tot je taken.

Een belangrijk aspect van je rol is de actieve betrokkenheid bij de formulering van mobiliteitsgerelateerde beleidsmemo's. Je bent verantwoordelijk voor de opstelling, herziening en opvolging van samenwerkingsovereenkomsten en subsidiedossiers met betrekking tot mobiliteit. Dit omvat de organisatie van overleg, adviseren, nadenken over inhoudelijke details en zorgen voor administratieve afhandeling en communicatie na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen/gemeenteraad.

Je draagt bij aan de ontwikkeling en aanpassing van aanvullende verkeersreglementen. Hierbij ben je verantwoordelijk voor inhoudelijke uitwerking, de coördinatie van overleg met relevante belanghebbenden, opvolging van het goedkeuringsproces en de praktische implementatie, inclusief registratie en bekendmaking.

Daarnaast denk je proactief mee en geef je advies met betrekking tot stadsontwikkelingsprojecten die mobiliteitsaspecten omvatten. Je voert mobiliteitsonderzoeken en analyses uit en ontwikkelt oplossingen die je op begrijpelijke wijze presenteert en visualiseert in leesbare plannen. Je stemt in het kader van een duurzaam beheer je oplossingen af met het beheerteam openbaar domein. Daarnaast coördineer je de communicatie en implementatie na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen/gemeenteraad.

Verder bereid je communicatie voor de uitrol van eigen mobiliteitsprojecten voor in samenwerking met de communicatiedienst. Je leidt participatiemomenten en beheert mobiliteitsgerelateerde items op de stadswebsite. Budgetbeheer voor toegewezen projecten en het opstellen van technische bestekken voor samenwerking met externe dienstverleners maken eveneens deel uit van je takenpakket.

De ideale kandidaat?

Stad Dendermonde is op zoek naar iemand die graag in teamverband werkt en die flexibel is. De ideale kandidaat is iemand met een klantgerichte en proactieve ingesteldheid die een sterke zin voor verantwoordelijkheid heeft. Je werkt nauwkeurig, zelfstandig en oplossingsgericht. Bovendien communiceer je helder en overtuigend. Je kunt je vlot uitdrukken mondeling en schriftelijk en je kunt werken met Powerpoint of een tekenprogramma.

Download hier de informatiebrochure voor mobiliteitsdeskundige.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouders is dan 3 maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittrekstel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kun je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in
  bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Diplomavoorwaarden

 • Houder zijn van een bachelordiploma , ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma dien je een niveautest af te leggen. Enkel indien je slaagt voor deze niveautest kan je deelnemen aan de selectieprocedure.
 • Studenten kunnen deelnemen aan de selectieprocedure indien ze binnen de 3 maanden over het gevraagde diploma beschikken.

Extra voorwaarde:

 • Graduaat verkeerskunde en mobiliteit behalen binnen de 4 jaar.

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 3 000 euro en max. 5 054 euro bruto geïndexeerd maandsalaris)
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,35 euro/km.
 • De mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen.
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag
 • Voordelenplatform van GSD-V.

Bijkomende informatie

Het verloop van de selectie: 

 • Preselectie
 • Eventuele niveautest
 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • Gevalstudie met aansluitend mondeling gedeelte

We contacteren je binnen de week met het resultaat van de cv-screening. Daarna spreken we in onderling overleg alle data af.

Interesse?

Op basis van de ingevulde vragenlijst, je cv, je diploma beslissen we of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.

Solliciteer hier voor mobiliteitsdeskundige.

Alle communicatie over de selectieprocedure verloopt via e-mail. Per stap ontvang je van ons een e-mail met de nodige informatie. Controleer zeker ook je ongewenste e-mailfolder. Indien u op de hierboven vermelde data niets van ons heeft ontvangen, aarzel dan niet om zelf contact met ons op te nemen. 

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Annelies Van Doren, via vacatures@dendermonde.be of via 052 37 83 01. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, neem je contact op met Annelies Bryssinck via annelies.bryssinck@dendermonde.be
Dit artikel werd gepubliceerd op 10 juli 2024.