naar top
Gemeente Dendermonde
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vergroten van de inbuizing van waterloop in de Hekkestraat

De werken gingen van start op 30 januari 2017 maar door de bevindingen ter plaatse moet de fasering bijgestuurd worden.

In het verleden hadden de Hekkestraat en de omliggende straten meermaals te kampen met wateroverlast. Om de oorzaak van dit probleem aan te pakken werd een grondig onderzoek ingesteld door de polder Schelde Durme Oost in samenwerking met het stadsbestuur.

De oplossing bestaat enerzijds uit het openmaken van de scheidingsgrachten tussen de woningen zodat er extra buffercapaciteit ontstaat. Dit werd recent uitgevoerd door het polderbestuur. Anderzijds laat de stad nu de bestaande overwelving vergroten door het aanleggen van betonnen kokerelementen.

Deze werken worden uitgevoerd door de aannemer F&F Construct bvba uit Zele.

Op 30 januari 2017 zijn de werken van start gegaan voor het vergroten van de bestaande overwelving. Tijdens de uitgraving werd vastgesteld dat de buisdelen van de bestaande overwelving op verschillende plaatsen niet meer met elkaar verbonden zijn, waardoor er constante waterinsijpeling ontstaat in de werkput.

Daarom werd beslist om de fasering en timing aan te passen. De nutsmaatschappijen zullen eerst hun voorzieningen aanpassen.

Nadien kan de aannemer F&F Construct opnieuw de werken aanvatten en onmiddellijk de nieuwe kokerelementen aanleggen.

Het einde is voorzien in de week van 6 maart, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

De rijweg ter hoogte van Hekkestraat 12-15 zal gedurende de werken volledig afgesloten worden voor het verkeer. Er wordt een wegomlegging voorzien. Details hierover vindt u op het plannetje in de 'Downloads'. Enkel voor fietsers en voetgangers blijft er doorgaand verkeer mogelijk.

Wij danken u voor uw begrip voor de hinder tijdens deze werken.

Dit artikel werd gepubliceerd op 31 januari 2017.
  • Hekkestraat