naar top
Gemeente Dendermonde
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stad trekt nieuw parkeergebouw op achter de brandweerkazerne

Op het onbebouwd terrein tussen de Oude Vest en de Leopold II-laan zal een afgesloten parkeergebouw worden opgetrokken.

De Brandweerzone Oost werkt momenteel een project uit voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Achter de site van de huidige brandweerkazerne situeert zich een onbebouwd terrein van de stad tussen de Oude Vest en de Leopold II-laan. Dit terrein biedt een belangrijke opportuniteit: er is ruimte om dichtbij het kernwinkelhart van de stad de broodnodige extra parkeergelegenheid te creëren. 

Waarom zorgen voor meer parkeermogelijkheid?

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23/1/2017 principieel beslist om het onbebouwd deel van het terrein te benutten voor de realisatie van een parkeergebouw. Het bestuur nam dit idee reeds in 2013 op in zijn meerjarenplanning en heeft hiervoor de budgetten voorzien. Extra parkeermogelijkheid aan de rand van de stad is een belangrijke voorwaarde om in het hart van de stad verfraaiende ingrepen te kunnen uitvoeren in de toekomst. Zo heeft de stad zich steeds geëngageerd om een alternatieve parking te voorzien als W&Z de Gedempte Dender terug zal openen.

Voldoende parkeergelegenheid dichtbij de winkels heeft alleen maar voordelen. Het biedt een oplossing voor het zoekverkeer in de winkelstraten. Shoppers kunnen zo ongelimiteerd parkeren en zorgeloos genieten van een winkeldagje in onze stad. De locatie van het terrein is eigendom van de stad en kan onmiddellijk benut worden. De ligging is ideaal aan de rand van de stadskern. De toegang voor de voertuigen zal gebeuren via de Leopold II-laan en de ontsluiting voor voetgangers naar de winkelstraten gaat via een doorgangsweg naar de Oude Vest.

Een veilig en duurzaam parkeergebouw

De keuze gaat naar een bovengronds gebouw en het zal twee lagen (gelijkvloers en één verdieping) bevatten, eventueel later uitbreidbaar met een derde bouwlaag (2e verdieping) indien nodig. Er wordt gemikt op een capaciteit van 100 tot 150 parkeerplaatsen.

Er zal maximaal rekening gehouden worden met duurzaamheid o.a. door zonnepanelen op het dak en oplaadplaatsen voor elektrische wagens. Bij de integratie van het gebouw in de omgeving hechten we belang aan aangepaste groenaanplanting, minimale inkijk in omliggende panden en veiligheid voor gebruikers en omwonenden.

Voor de uitwerking van het hele concept gaat het bestuur te werk via een speciale procedure, de zogenaamde ‘werkenwedstrijd’. Hierbij gaan we op zoek naar een bouwpartner die alle aspecten van het project kan realiseren: studie, ontwerp en ook de uitvoering. Aan de wedstrijd zijn geldprijzen verbonden. De voorbereidingen door de stadsdiensten en de administratieve procedure staan op de agenda voor 2017. Aan het einde van het jaar kiezen we het concept en stellen we de bouwpartner aan. Na het verkrijgen van de nodige vergunningen volgen de bouw en de afwerking van het parkeergebouw in de loop van 2018.

In een latere fase, als de plannen concreter zijn, wordt meer info gecommuniceerd o.a. via een infomoment voor de omwonenden. 

Dit artikel werd gepubliceerd op 6 februari 2017.
  • Inplanting parkeergebouw