naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe uitbater voor het Theatercafé

Hans Van Der Poten wordt de nieuwe uitbater van het café van Cultuurcentrum Belgica. Hij zal zich hiervoor laten bijstaan door Dendermondenaar Joachim Heuvinck.

Hans en Joachim spelen de onmisbare rol in de verdere uitbouw van het Theatercafé. Ze zullen onder andere de bezoekers van CC Belgica gastvrij onthalen en van de nodige natjes en droogjes voorzien.

Via een oproep in het voorjaar werden 2 valabele kandidaten weerhouden die elk hun plannen indienden voor de verdere toekomst van het Theatercafé. Tijdens een gesprek met de jury, die bestond uit stadsmedewerkers van betrokken diensten, vertegenwoordigers van het middenveld en een tweetal bestuurders van CC Belgica, konden ze hun plannen motiveren. Er werd eveneens een economisch onderzoek gevoerd.

Hans en Joachim voorzien voor het Theatercafé een vernieuwing waarin ze zowel het lokale als het regionale willen verzoenen en een uitbreiding van het foodconcept. Tegelijk willen ze de warmte en gezelligheid blijven koesteren die het café reeds jarenlang kenmerkt. Ook de uitbating van Café Jardin, de populaire pop-up bar en favoriete zomerstek van veel Dendermondenaren, krijgen zij onder hun vleugels tijdens de zomer.

Joost Dierickx leidde bijna 15 jaar lang het huidige Theatercafé. Hij stopt ermee eind januari 2018. Het stadsbestuur en CC Belgica hopen alvast op een zo naadloos mogelijke overdracht zodat de aanlevering van dranken altijd gegarandeerd blijft. In de volgende weken wordt met de nieuwe uitbater afgesproken op welke manier en binnen welke tijdspanne de overdracht zal gebeuren.

Dit artikel werd gepubliceerd op 11 oktober 2017.
  • Theatercafé