naar top
Gemeente Dendermonde

Dakrenovatie sportzaal basisschool 't Kraaiennest

De werken in de stedelijke basisschool ’t Kraaiennest in Grembergen omvatten de gehele vernieuwing en isolatie van het dak van de sportzaal en het schakelgebouw met de refter, de kleuterrefter, het toenmalig zedenleerlokaal en twee klaslokalen.

Het dak van de sportzaal moest tot op de draagstructuur ontmanteld worden. Uit de resultaten van de stabiliteitsstudie bleek dat de platen die op het dak lagen onvoldoende draagkracht hadden voor het gewicht van de nieuwe isolatie en dakdichting. Deze moesten dus vervangen worden door metaalplaten.

Waar de daken aansluiten op glazen gevelelementen, zoals aan de kleuterrefter, werden de gevelelementen mee vernieuwd. Enkel zo kon een waterdichte aansluiting gegarandeerd worden. Bovendien vertoonden de glazen elementen ook regendoorslag.

Onderstaande werken werden uitgevoerd aan de sporthal en het schakelgebouw:

  • vernieuwen en isoleren van platte daken en aanpassen vochtkeringen
  • vernieuwen en isoleren van leien, hellende daken en gevels
  • vernieuwen regenwaterafvoeren en naar buiten brengen waar mogelijk
  • aanpassen dak turnzaal (rechttrekken van schuine delen)
  • verbeteren en isoleren dakopstanden
  • plaatselijk herstel van betonrot
  • vernieuwen glazen elementen (kleuterrefter, gang, turnzaal, secretariaat) en voorzien van zonnewerende beglazing

Bedrag van uitvoering van de dakwerken: 670.000 EUR incl. btw. De werken werden uitgevoerd zonder subsidiëring.

De sportzaal werd ontruimd door de technische uitvoeringsdienst samen met verenigingen. De technische uitvoeringsdienst nam ook de aanverwante werken op zich zoals het demonteren en herplaatsen van armaturen. Tijdens het schooljaar werden tijdens de werken twee tijdelijke lokalen voorzien op het grasplein voor de schoolingang ter compensatie van de kleuterrefter en het zedenleerlokaal die door de werken onbruikbaar waren.

De daken van alle klassen konden om budgettaire en organisatorische redenen niet meegenomen worden. Er werd voorkeur gegeven aan de meest dringende werken. Het dak van één klaslokaal werd wel volledig vernieuwd. Op die manier kunnen we de technische moeilijkheden en de duurtijd van de werken aan de klaslokalen beter inschatten bij vernieuwing van alle daken van de klassen.

Er loopt ondertussen een subsidieaanvraag bij AGION ter uitvoering van de 2e fase (renovatie van de daken van de overdekte speelplaats en aangrenzende klaslokalen). Het is nu wachten op de toekenning van deze subsidie.

Dit artikel werd gepubliceerd op 4 december 2017.
  • 't kraaiennest