naar top
Gemeente Dendermonde

Afvalinzameling van Verko verstoord door vakbondsactie

Sinds 7 januari hebben sommige medewerkers van de ophaaldienst en van andere diensten bij Verko het werk neergelegd.

Aan de inwoners wordt gevraagd om het afval dat niet werd opgehaald opnieuw binnen te halen. Kerstbomen kunnen opnieuw aangeboden worden bij de volgende gft-ophaalronde.

Er worden tijdelijk huisvuilzakken aanvaard op het recyclagepark. Burgers die enkel met (een) huisvuilzak(ken) naar het recyclagepark komen, hoeven geen toegangsgeld te betalen.

Voor meer concrete informatie over de evolutie van de inzameling van bepaalde rondes kunnen de mensen tijdens de kantooruren altijd terecht bij Verko zelf.

Dit artikel werd gepubliceerd op 16 januari 2019.
  • verko