naar top
Gemeente Dendermonde

Bericht van de Polder Vlassenbroek

De lijst van de stemgerechtigde ingelanden van Polder Vlassenbroek voor het dienstjaar 2020 ligt nog t.e.m. 31 oktober ter inzage op het kantoor van de ontvanger-griffier, Broekkantstraat 104 a, elke dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur of na afspraak.
Dit artikel werd gepubliceerd op 1 oktober 2019.
  • foto1