naar top
Gemeente Dendermonde

Uit de gemeenteraad: goedkeuring beheersovereenkomst stad en OCMW

De gemeenteraad keurde op 21 november een beheersovereenkomst goed tussen de stad en het OCMW die de verdere samenwerking omschrijft.

De stad en het OCMW wensen zo snel mogelijk te komen tot één organisatie die zo ge├»ntegreerd mogelijk functioneert. De voorbije jaren hebben zij reeds beheersovereenkomsten afgesloten die toelaten dat sommige diensten en personeelsleden voor beide organisaties werken. Zo werken ze al nauw samen voor hun aankopen, verzekeringen, ICT en gebouwen.

Stad en OCMW wensen nog een stap verder te gaan zodat al hun diensten en personeelsleden zowel voor de stad als voor het OCMW kunnen werken. Dit moet de efficiëntie en ge├»ntegreerde werking van de diensten en van de dienstverlening verder verbeteren. Om dit op een juridisch correcte manier te realiseren keuren zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad de nieuwe beheersovereenkomst goed die alle belangrijke aspecten van de samenwerking regelt: personeelsaangelegenheden, budget en financiën, gezamenlijk financieel evenwicht, gebruik van het patrimonium, informatieveiligheid, gezamenlijke maatschappelijke zetel.

Samengevat betekent de goedkeuring van deze beheersovereenkomst dat de stad en het OCMW het engagement aangaan om als één organisatie van harte en efficiënt samen te werken ten dienste van Dendermonde.

Dit artikel werd gepubliceerd op 26 november 2018.
  • foto1