naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe sporthal in Grembergen?

Eind september heeft het stadsbestuur samengezeten met alle gebruikers van de sporthal in de Scheldedreef in Grembergen omtrent de realisatie van een nieuwe sporthal op deze site.

De verdere uitwerking van het dossier is niet zonder slag of stoot verlopen. De dienst gebouwen heeft met verschillende partijen aan tafel gezeten: stedenbouw, landmeter, brandweer … en bij die laatste knelde het schoentje. De brandweer heeft aangegeven dat de huidige wetgeving bij nieuwbouw een zone van minstens 4 meter rondom het gebouw en een draaicirkel voor hun wagens of een strook van 8 meter breedte over de totale lengte vraagt. Als we deze afmetingen omzetten in een plan, dan is het grondoppervlak van de sportvloer onvoldoende groot om sporten als zaalvoetbal, basketbal … te kunnen spelen. Met andere woorden de piste van een nieuwbouw in de Scheldedreef volgens de huidige ligging is geen realistische optie.

De betrokken schepenen, dienst gebouwen en sportdienst zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben gezocht naar andere mogelijkheden. Het directiecomité van het AGB en het schepencollege hebben hun principieel akkoord gegeven om volgende piste te onderzoeken en te ramen: de realisatie van een sporthal in de Oud Kerkhofstraat in Grembergen.

In de Oud Kerkhofstraat is er een ruime zone recreatiezone, waar momenteel 2 grassportterreinen liggen. Er zal bekeken worden om één grassportterrein op te offeren voor de realisatie van een sporthal met daarbij parkeermogelijkheden. Deze piste brengt een aantal voordelen met zich mee: de site is zeer mooi gelegen, sluit meteen aan op diverse fietsroutes langsheen de dijk, ideaal gelegen voor looproutes uit te werken, een nieuwbouw kan gerealiseerd worden terwijl de huidige sporthal nog kan gebruikt worden, de afmetingen kunnen nu geoptimaliseerd worden …dit recreatiegebied zal efficiënt en optimaal uitgewerkt worden.

De gebruikers werden hiervan geïnformeerd en wij zullen met alle betrokken partijen aan tafel gaan zitten om opportuniteiten, knelpunten … mee te nemen in het onderzoek.

Dit artikel werd gepubliceerd op 3 december 2018.
  • foto1