naar top
Gemeente Dendermonde

Werken Bevrijdingslaan van 7/1 tot 1/2

Aan de Bevrijdingslaan, omgeving huisnummer 208, worden werken gepland van maandag 7/1 tot en met vrijdag 1/2.

Een gedeelte van de rijbaan en de parkeerstrook worden afgesloten voor de uitvoering van de werken. Deze worden uitgevoerd in 3 fasen, waarbij telkens 1 rijvak toegankelijk blijft. Het verkeer kan beurtelings via tijdelijke verkeerslichten passeren. Er geldt parkeerverbod ter hoogte van de werken.  Er wordt sterke verkeershinder verwacht. 

De data zijn onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden. 

Dit artikel werd gepubliceerd op 3 januari 2019.
  • wegenwerken