naar top
Gemeente Dendermonde

Meedenken aan tijdelijke nieuwe invulling van Gedempte Dender? Dat kan!

De zone tussen de Bogaerdbrug en de Noordlaan staat al jaren op de lijst van De Vlaamse Waterweg nv voor openlegging en dit in het kader van ‘De Dender loopt’.

Aangezien de realisatie nog niet voorzien is voor de komende jaren, wil de stad Dendermonde met participatie van de inwoners gaan voor een gedeeltelijke nieuwe én kwalitatieve invulling van deze minder fraai ogende site.

Parkeren in kernwinkelhart

Een cruciale voorwaarde die het stadsbestuur had opgelegd voor het opnieuw openleggen van de Gedempte Dender, is dat de huidige parkeerplaatsen ergens anders gecompenseerd worden. Het stadsbestuur voorziet hiervoor 170 parkeerplaatsen in het project Mechelse Poort, op de kop van Oude Vest en vlak bij het kernwinkelhart. De voorwaarde om een alternatieve parking te voorzien is gerealiseerd, de openlegging van de Dender zou dus kunnen gerealiseerd worden.

De Vlaamse Waterweg heeft laten weten dat de openlegging van de Gedempte Dender nog niet voor meteen zal zijn en wellicht nog enkele jaren op zich zal laten wachten.

De Gedempte Dender is een cruciale plaats in onze stad. De plek laat helaas een desolate indruk na en de inwoners hebben last van stofhinder. Om hieraan tegemoet te komen, is er recent geïnvesteerd in extra groenaanleg door middel van gras en hagen. Er is ook een asfaltweg aangelegd op het meest gebruikte deel om te parkeren.

Het stadsbestuur besliste om een tijdelijke nieuwe invulling te geven aan een deel van de Gedempte Dender. Er zal nog steeds een deel voorbehouden blijven om te parkeren voor een 80-tal parkeerplaatsen. 

Cruciale plaats in onze stad, samen met de burgers een invulling geven

De stad zet een participatietraject op poten dat zal lopen in het voorjaar van 2019. Het college van burgemeester en schepenen voorziet maximaal 25.000 euro om een bureau aan te stellen dat de stad hierbij zal begeleiden. Voor dit bedrag moeten de aangeschreven bureaus een zo kwalitatief mogelijk plan van aanpak voorstellen en de nodige communicatie voorzien.

Er zal een uitgebreide oproep komen om voorstellen in te dienen voor een tijdelijke invulling. Voor een selectie van deze voorstellen voorziet de stad bijkomende begeleiding om ze uit te werken tot realistische en haalbare projecten.

De nieuw in te vullen zone blijft beperkt tot het stuk langs de Noordlaan. De zone waar recent asfaltwerken werden uitgevoerd, blijft behouden als parkeerzone en als zone voor de bloemenmarkt en evenementen. 

De aanstelling van het bureau is voorzien midden februari. Het participatietraject moet afgerond zijn tegen zomer 2019. Afhankelijk van de gekozen invulling, wordt een budget vrijgemaakt voor realisatie. 

Dit artikel werd gepubliceerd op 11 januari 2019.
  • foto1