naar top
Gemeente Dendermonde

Windturbine Wissenstraat

In beroep heeft minister Schauvliege recent toch een vergunning verleend aan W-kracht voor de bouw van een nieuwe windturbine op het Hoogveld. In navolging van de eerdere negatieve adviezen van de stad in 2018, stapt het stadsbestuur nu naar de Raad voor Vergunningsbetwisting.

Op het Hoogveld zijn er momenteel vier windturbines in exploitatie. Engie Electrabel baat twee turbines uit: één tussen D.S. Fibers en het fort en één op de terreinen van De Saedeleir. De overige twee windmolens werden aangevraagd door W-Kracht, maar worden uitgebaat door EDF Luminus na een overname.

Goede inplanting

De stad ondertekende het Burgemeestersconvenant en maakt een klimaatplan op waarin het lokaal produceren van hernieuwbare energie voorop staat. Het is ook logisch dat we dus ruimte voorzien voor de installatie van alternatieve energiebronnen en wellicht zullen nog meer aanvragen volgen. Het is evenwel belangrijk om elke aanvraag goed te bekijken, de inplanting te beoordelen én de invloed op de omgeving en de bewoners te evalueren.

De regio Hoogveld bevat nu al 4 windturbines. Naast de blijvende vragen over mogelijke geluidshinder en slagschaduw, moet er ook erkend worden dat deze site inzake windturbines het verzadigingspunt heeft bereikt. Het stadsbestuur is dus niet akkoord met de beslissing van minister Schauvliege om deze vergunning toch toe te kennen en trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Dendermonde gaat voor een duurzame stad, daarbij is het tevens belangrijk om maatschappelijk draagvlak te bewerkstelligen, ook voor het lokaal produceren van hernieuwbare energie willen we verder werk maken van dat maatschappelijk draagvlak, rekening houdend met de draagkracht van de omgeving.

Contactgegevens:

  • Schepen voor stadsontwikkeling, Marius Meremans 0473-34 30 76, marius.meremans@dendermonde.be
  • Dienst leefmilieu
    052-25 11 50, leefmilieu@dendermonde.be

 

 

 

Dit artikel werd gepubliceerd op 25 januari 2019.
  • foto1