naar top
Gemeente Dendermonde

Samenstelling adviesraden

Met de start van de nieuwe legislatuur zullen de nodige afspraken worden gemaakt over de adviesraden. De statuten met de reglementering over de samenstelling worden per adviesraad goedgekeurd in de gemeenteraad.

De erkende adviesraden tot 2018 zijn: Forum Cultuur, GECORO, jeugdraad, landbouwraad, het LOKO (lokaal overleg kinderopvang), adviesraad lokale economie, minaraad, sportraad en welzijnsraad.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt twee voorwaarden voor de samenstelling:

  • Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad mag van hetzelfde geslacht zijn, anders kan de raad niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen.
  • Gemeenteraadsleden en leden van het schepencollege mogen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraden.

De adviesraden hebben een louter adviserende taak en kunnen nooit beslissen over het voor advies voorgelegde probleem.

Dit artikel werd gepubliceerd op 29 januari 2019.
  • foto1