naar top
Gemeente Dendermonde

Veiligheidscontrole van stadsbomen

Het stadsbestuur zal een gespecialiseerde firma aanstellen om alle bomen op het openbaar domein te inventariseren en te inspecteren.

Aan de hand van de inventarisatie en de inspecties kan een toekomstig bomenbeheer uitgestippeld worden en krijgt de stad een beeld van de veiligheidstoestand van alle stadsbomen. Daar waar nodig, worden acties ondernomen om probleembomen te verwijderen met het oog op een veilige leefomgeving. Overigens zullen we deze inventarisatie gebruiken om het bomennetwerk in onze stad te analyseren en verder uit te bouwen, op die manier werken we verder aan een leefbare, groene en duurzame stad.

Dit artikel werd gepubliceerd op 31 januari 2019.
  • foto1