naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe kermisplannen voor 2020

Enige tijd geleden besliste het stadsbestuur om de Gedempte Dender een nieuwe tijdelijke invulling te geven. Alle Dendermondenaren zullen de kans krijgen om mee te denken over de herbestemming in afwachting van het openleggen van de Dender op langere termijn.

Deze nieuwe kwalitatieve invulling, die een grote meerwaarde zal vormen voor de omgeving, heeft ook impact op de organisatie van de jaarlijkse kermissen. Zodra de nieuwe invulling een feit is, kunnen de kermissen van carnaval, Katuit en jaarmarkt niet meer volgens de huidige opstelling doorgaan. Daarom besliste het stadsbestuur om de huidige standplaatsen voor deze kermissen op te zeggen en nieuwe plannen op te maken voor 2020. Dit jaar wijzigt er nog niets aan de kermissen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 21 februari 2019.
  • foto1