naar top
Gemeente Dendermonde

Grondige opfrisbeurt voor Ros Beiaardbeeld William Bruyninckxpark

In 1958, zestig jaar geleden, werd het Ros Beiaardbeeld van Marc De Bruyn ingehuldigd in het William Bruyninckxpark (stationspark). Ondertussen kan het monument een stevige opknapbeurt gebruiken.

Vanuit cultuurmiddens kwam de vraag naar het college van burgemeester en schepenen om het Ros Beiaardbeeld te verhuizen naar een locatie aan het Sas, daar wordt vanaf eind mei een nieuwe Ros Beiaardwandeling ingelopen.

De bezorgdheden die de cultuursector aanhaalt, heeft het schepencollege ter harte genomen. Ze willen meteen de koe bij de horens vatten en het beeld op zijn originele plaats opwaarderen. De graffiti dient te worden verwijderd, het beeld moet zo snel als mogelijk een poetsbeurt ondergaan en de onmiddellijke omgeving moeten we opfrissen. De opwaardering van het park met eventueel terug waterpartijen en meer groen is een werk van langere adem, maar ook daar hopen we snel met een plan te kunnen komen. Het is belangrijk om de toegangspoorten tot de binnenstad te verfraaien, het park met het Ros Beiaardbeeld van Marc De Bruyn is daar één van – zeker in het licht van de Ommegang volgend jaar.

Dit artikel werd gepubliceerd op 22 februari 2019.
  • foto1