naar top
Gemeente Dendermonde

Opnieuw geboortebos in Dendermonde?

De stad gaat weer op zoek naar terreinen die geschikt zijn om aan te planten als geboortebos.

Bomen en bossen blijven van onschatbare waarde en zijn onmisbaar in onze leefomgeving. Ook Dendermonde gaat voor een groene stad, waar het goed wonen is.

Via de jaarlijkse actie Geboortebos werden in het verleden heel wat bomen aangeplant op verschillende locaties. De stad gaat daarom weer op zoek naar terreinen die geschikt zijn om aan te planten. De boorden van de oostelijke langsweg van de N41 in Grembergen, de Denderboorden tussen Oudegem en Dendermonde, Kalendijk en Vlassenbroek bieden mogelijkheden, en verder overleg met de eigenaars is nodig.

Dit artikel werd gepubliceerd op 7 maart 2019.
  • foto1