naar top
Gemeente Dendermonde

Budgethulpverlening

Wat houdt budgethulpverlening in? Hoeveel gezinnen en alleenstaanden werden in 2018 geholpen?

Het Sociaal Huis hielp in 2018 niet minder dan 644 gezinnen en alleenstaanden met het beheer van hun uitgaven. Dat neemt verschillende vormen aan: budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling. Bij 97 gezinnen was er sprake van een procedure voor collectieve schuldenregeling via een externe schuldbemiddelaar, doch dit in combinatie met budgethulpverlening voorzien door het Sociaal Huis.

De problemen waar deze gezinnen mee kampen zijn erg divers en gaan van het ontbreken van bepaalde competenties over bestedingsproblemen tot een te grote schuldenlast. In alle gevallen willen de maatschappelijk werkers de cliënten aanzetten om zelfstandig hun inkomsten en uitgaven te beheren. Verzelfstandiging is het doel, zodat mensen, niet enkel financieel maar ook op de andere levensdomeinen (bv. relationeel, tewerkstelling, zorg voor de kinderen ...), zich voldoende sterk voelen om opnieuw op eigen benen te kunnen staan.

Het Sociaal Huis legt, in samenspraak met de maatschappelijk werkers, een aantal handvaten vast in een nieuw draaiboek budgetbegeleiding. Dit moet de hulp nog verder professionaliseren. Het draaiboek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 maart 2019.
  • foto1