naar top
Gemeente Dendermonde

Storm wordt mogelijk erkend als ramp

Op zondag 10 maart raasde een storm over Vlaanderen die heel wat schade aanrichtte. Momenteel onderzoekt het Vlaams Rampenfonds of dit stormweer erkend kan worden als algemene ramp.

De procedure voor schadevergoeding loopt in meerdere stappen. Eerst moeten de gemeenten en steden aan het Vlaams Rampenfonds melden dat ze getroffen werden. Op basis hiervan worden de weersfenomenen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Daarna kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand “eenvoudige risico’s”).

Het stadsbestuur zal een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Als u schade heeft, kunt u alvast eerst uw verzekeringsmaatschappij contacteren en zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelen om achteraf de schade aan te tonen (foto’s, interventieverslagen brandweer, facturen herstelling …).

Bijkomende informatie is beschikbaar op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 maart 2019.
  • foto1