naar top
Gemeente Dendermonde

Fotograaf gekozen

Geert De Rycke wordt voor een jaar aangesteld om de coverfoto’s van het Stadsmagazine Dendermonde te maken (11 edities). De uitzonderlijke foto-opdrachten worden afwisselend uitgevoerd door Geert De Rycke en Astrid Bultijnck.

Het college van burgemeester en schepenen keurde hun aanstelling goed op maandag 11 maart. Voor deze opdrachten werd eind januari een oproep gelanceerd. Er waren in totaal 8 inzendingen. We wensen alle kandidaten te bedanken voor hun deelname!

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 maart 2019.
  • foto1