naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuw woonproject aan Gentsesteenweg en Krijgem II: UMA Park

Op maandag 18 maart keurde het college van burgemeester en schepenen de inrichtingsvisie voor een nieuw woonproject gelegen aan de Gentsesteenweg en Krijgem II goed (zie plan).

Dit project wordt gerealiseerd door ontwikkelaars Springvis en Hero Construct, in overleg met de stadsdiensten. 

Het terrein van meer dan 3 hectare, gelegen in een bestemming ‘woongebied’, zal omgevormd worden tot een stedelijke woonomgeving met 19.000 m² nieuwe openbare, groene en recreatieve ruimte met tal van fiets- en wandelpaden (grootte van 3 voetbalvelden). De site is opgebouwd rond twee natuurspeelparken, een centraal plein en een waterspeeltuin.

De nieuwe woonwijk zal plaats bieden aan 175 gezinnen en focust op verschillende doelgroepen. Er zijn studio’s voor starters, zorgwonen, townhouses, loftwoningen, eengezinswoningen, parkappartementen en een cohousing woonerf voorzien. Woonfuncties worden verweven met kantoren en 1.200 m² buurtondersteunende functies.

Het project streeft naar een kwalitatieve invulling met aandacht voor duurzaamheid, hernieuwbare energie en veel openbaar groen. De site sluit aan bij het stadshart van Dendermonde en krijgt een verkeersluw karakter met 1 ontsluitingsweg die aansluit op de Gentsesteenweg. Bijna alle private parkings bevinden zich ondergronds. De ontwikkelaar wil er naar streven om alle woningen via 100 % hernieuwbare energie te verwarmen, vrij van fossiele brandstoffen. Onderzoek naar de uitbouw van een warmtenet is lopende.

Het masterplan voor de inrichting van de site werd veelvuldig besproken met de stadsdiensten, voor advies voorgelegd aan verschillende instanties en meerdere malen aangepast. De procedure om een omgevingsvergunning aan te vragen, moet nog worden opgestart. 

Op initiatief van de projectontwikkelaars vindt op donderdag 9 mei om 19 uur een infomarkt plaats in Belgica BiS, Kerkstraat 115. Tijdens deze infomarkt wordt het project voorgesteld en is er ruimte voor vragen. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Dit artikel werd gepubliceerd op 26 maart 2019.
  • foto1
  • foto2