naar top
Gemeente Dendermonde

Vernieuwing groenvoorziening en voetpaden in Hagewijkpark

De plannen voor de uitvoering van heel wat vernieuwingen in het Hagewijkpark zijn klaar. Op 15 juni gaan we van start.

Het stadsbestuur kreeg de voorbije jaren meermaals terechte klachten over de slechte toestand van de voetpaden in het Hagewijkpark door boomwortels die omhoog komen. De meest onveilige situaties werden weggenomen, maar een integrale aanpak van de wijk dringt zich op. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het Hagewijkpark te verfraaien: de groenvoorzieningen worden opgefrist en de voetpaden worden waar nodig en mogelijk heraangelegd. 

Wanneer we de voetpaden vernieuwen, zal dit grote schade toebrengen aan het wortelgestel van de bomen en wordt de overlevingskans voor het aanwezige groen klein. Daarom is ervoor gekozen om een totale groenrenovatie uit te voeren. Dit houdt in dat alle bestaande bomen geveld worden en er een nieuwe, aangepaste aanplanting zal gebeuren.

De verfraaiing verloopt in fasen.

Fase 1 - van 15 juni tot en met 15 juli 2019

Alle bomen in de woonstraten worden geveld en de boomvoeten worden uitgefreesd. We verplaatsen ook 3 verlichtingspalen ter hoogte van Hagewijkpark 57 tot 61 en realiseren een doorlopend fiets- en voetpad voor de ontsluiting van de wijk via de Leugestraat.

Fase 2 - vanaf 26 augustus 2019

In deze tweede fase starten we met de vernieuwing van de voetpaden en de aanleg van wegversmallingen. Omdat het aantal voetgangersbewegingen in de wijk voornamelijk beperkt blijft tot de plaatselijke bewegingen van de wijkbewoners, zal het voetpad overal slechts aan één zijde behouden en vernieuwd worden. We kiezen voor de zijde waar de openbare verlichting aanwezig is. De kant waar het voetpad opgebroken wordt, voorzien we nieuwe groenelementen, bestaande uit heestermassieven of een laagblijvend, bloemrijk mengsel. Zo zetten we onze financiële middelen efficiënt in en komen we ook tegemoet aan de oproep om minder te verharden in kader van het klimaat. 

Het Hagewijkpark wordt bovendien een zone 30. Een aantal asverschuivingen in de vorm van plantvakken met bomen zullen die snelheidslimiet afdwingbaar maken. Kleinzand - Leugestraat wordt een voorrangsweg, hiermee zorgen we voor een eenduidige voorrangsregeling voor de automobilisten en de fietsers.

Fase 3 - van januari tot maart 2020

In deze fase planten we nieuwe bomen, heesters en vaste planten aan. Door slechts aan 1 zijde van de straat voetpaden aan te leggen, creëren we meer ruimte voor bomen. Door bomen aan te planten in grotere plantvakken is er een minieme kans op wortelopdruk in de toekomst. Bij de keuze van de bomen houden we rekening met boomsoorten die lager blijven en goed gedijen op de nattere ondergrond. Overigens kiezen we voor soorten die een bijdrage leveren voor vlinders, bijen en tal van andere insecten.

Op donderdag 25 april van 17 tot 20 u. vond hierover een infomoment plaats in Zaal Kluster, Dokter Haekstraat 17 in Grembergen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 16 april 2019.
  • foto1