naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe bedragen voor verblijfsprocedures vreemdelingen

Vanaf 1 juni 2019 wordt de bedragen voor verschillende verblijfsprocedures voor vreemdelingen geïndexeerd.
  • 62 EUR in plaats van 60 EUR
  • 204 EUR in plaats van 200 EUR
  • 358 EUR in plaats van 350 EUR

De nieuwe bedragen gelden voor de aanvragen die vanaf 1 juni 2019 worden ingediend.

De oude bedragen blijven gelden wanneer de aanvrager voor 1 juni de afspraak heeft gemaakt, zelfs als de afspraak na 1 juni plaatsvindt.

De indexering van deze retributie wordt bepaald door artikel 1/1. 61, derde lid, van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Het bericht van de directeur-generaal van de dienst vreemdelingenzaken over de indexering van de retributie is op vrijdag 19 april 2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 7 mei 2019.
  • foto1