naar top
Gemeente Dendermonde

Studie over Leopold II-laan brengt functionele verbeteringen in kaart

De Vlaamse overheid zal in samenspraak met de stad de mogelijke maatregelen bestuderen om de doorstroming van het openbaar vervoer in de Leopold II-laan te verbeteren.

Veel autobussen van De Lijn maken gebruik van de Leopold II-laan om vanuit de omringende gemeenten van en naar het station van Dendermonde te rijden. Tijdens de ochtend- en avondspits is er ernstige filevorming op deze gewestweg. De bussen verliezen hier zeer veel tijd met een stiptheidsprobleem voor de busreizigers als gevolg.

De Vlaamse overheid wenst daarom mogelijke maatregelen te bestuderen om de doorstroming van het openbaar vervoer in de Leopold II-laan te verbeteren. Aan het stadsbestuur is voorgesteld om gekoppeld aan deze studie, bijkomende onderzoeken te laten integreren in één gezamenlijke studie-opdracht.

Het stadsbestuur zal voorstellen om o.a. de volgende studies in de opdracht op te nemen:

  • verbetering van de bushalte-infrastructuur op de Leopold II-laan, zodat de reizigers hier comfortabel kunnen wachten op hun bus
  • vernieuwing van de openbare verlichting met LED-lampen, zodat het verbruik daalt en de ecologische voetafdruk wordt verminderd
  • vernieuwing van de voetpaden indien bij de herinrichtingswerken blijkt dat ze niet behouden kunnen worden
  • versterking van de functionele, landschappelijke en visuele verbinding tussen de vestinggordel en de binnenstad over de Leopold II-laan heen
  • uitwerking van een inrichtingsvisie voor de Geldroplaan als functionele verbinding naar de stationsomgeving toe.

Het stadsbestuur wenst dat bij de uitwerking van het project het aantal parkeerplaatsen in de Leopold II-laan maximaal behouden blijft. Er zal ook voorgesteld worden om dit project uit te werken met participatie van de inwoners van de Leopold II-laan en de Geldroplaan, alsook van de vele gebruikers van deze straat.

Dit artikel werd gepubliceerd op 8 mei 2019.
  • foto1