Eikenprocessierups: hoe herkennen en wat te doen?

Vanaf deze periode moet je weer opletten voor eikenprocessierups. Het lokaal bestuur neemt de nodige maatregelen om ze op openbaar domein te bestrijden en blijft de verschillende locaties verder opvolgen.

Op eiken kan je in het voorjaar en vroege zomer spinsels met behaarde rupsen aantreffen. De rupsen verplaatsen zich ook in lange rijen (“processie”). Vanaf ongeveer half mei ontwikkelen ze brandharen die klachten veroorzaken. Deze brandharen bevinden zich ook in de lucht en op de grond nabij de boom, en blijven jarenlang actief.

Eikenprocessierups herkennen

 • De rupsen bevinden zich in of aan de voet van een eik.
 • Er komen veel rupsen voor, in een spinselnest of zich verplaatsend in lange rijen.
 • De rupsen zijn vanaf half mei grijs met een donkere band op de rug en hebben lange haren.

Via deze link kan je achterhalen of het om eikenprocessierups gaat.

Verwarring is mogelijk met andere soorten die ook lange haren hebben of spinsels vormen, maar dan is zeer vaak niet voldaan aan alle drie de kenmerken tegelijk.

Rupsen gevonden?

 • Meld je vondst aan de dienst groenbeleid en landbouw via 052-25 11 25 of bij voorkeur per mail op groenbeleid@dendermonde.be. Voeg indien mogelijk een foto toe zodat we kunnen bevestigen dat het om een eikenprocessierups gaat. De locaties worden bijgehouden op deze website.
 • Als de rupsen zich op openbaar domein bevinden, zal de stad de nodige acties ondernemen (bestrijden of waarschuwen via rood-witte linten aan de stam).
 • Als het om rupsen op privéterrein gaat en er geen direct gevaar voor de openbare veiligheid is, moet je zelf de nodige maatregelen nemen. Dit is ten sterkste aan te raden als het over een locatie in je tuin gaat en er meerdere of grote (20-tal cm diameter) spinsels zijn.
 • Onderneem zelf geen actie, maar laat de bestrijding uitvoeren door een gespecialiseerde firma. Via deze link kan je een overzicht terugvinden.
 • Zelf de rupsen bespuiten heeft weinig zin eens ze brandharen ontwikkeld hebben. De brandharen blijven immers actief. Bovendien zal je ook een boel andere dieren doden.

Wat zijn de symptomen?

Als de brandharen in contact komen met de huid ontstaat binnen 8 uur een pijnlijke rode huiduitslag met hevige jeuk. Door krabben of wrijven kunnen de brandharen zich gemakkelijk verspreiden naar andere delen van het lichaam. Als brandharen in de ogen terechtkomen, kan dat binnen 1 - 4 uur een heftige reactie geven. Na inademing kunnen de brandharen ook irritatie of ontsteking geven van neus, keel of bovenste gedeelte van de luchtwegen. De klachten lijken dan in eerste instantie op een neusverkoudheid.

Ook dieren kunnen klachten krijgen, omdat ze de haren bijvoorbeeld binnen kunnen krijgen via het eten van gras of hooi of het likken van hun vacht.

Wat te doen bij symptomen?

De klachten verdwijnen meestal vanzelf binnen enige dagen tot weken. Voorkom krabben of wrijven. Was de huid goed met water, eventueel na het strippen ervan met plakband. Ogen kun je met water uitspoelen. Bij lichte symptomen zijn geen medicijnen nodig. Bij hevige jeuk kunnen anti-jeuk middelen helpen. Heb je langdurige of ernstige klachten neem dan contact op met je huisarts.

Gedetailleerde info over wat te doen bij klachten kan je lezen op de website van het antigifcentrum: www.antigifcentrum.be/natuur/dieren/eikenprocessierupsen

Risico op symptomen verminderen

Volgende tips beperken het risico op symptomen indien u nabij bomen met eikenprocessierupsen komt:

 • Bedek je lichaam en zet een bril op.
 • Hou voldoende afstand tot de boomstam (10-20m), en dit tot het nest verwijderd is. Ga zeker niet onder de boom zitten. Sluit ramen en deuren die zich vlakbij de boom bevinden.
 • Draag beschermende kledij indien je het gras onder de boom zou willen maaien, ook na de verwijdering van het nest. De gevallen haren worden door de grasmachine de lucht in geblazen.
 • Kledij die je droeg vlakbij de boom of die vermoedelijk brandharen bevat dien je te wassen op minstens 60°.
 • Hang geen was buiten nabij de boom.
 • Vermijd herhaalde blootstelling! De klachten worden dan steeds heviger.

Meer informatie over gezondheidseffecten en antwoorden op veel gestelde vragen vind je op:

Dit artikel werd gepubliceerd op 25 mei 2021.