naar top
Gemeente Dendermonde

Uitbreidingsproject secundair onderwijs in de stad

Dendermonde is met zijn 4.603 leerlingen in het basisonderwijs en 4.685 leerlingen in het secundair onderwijs, waarvan 50 % afkomstig is van buiten Dendermonde, een echte scholenstad.

Onze stad vervult op het vlak van onderwijs dan ook een belangrijke centrumfunctie. Vanuit demografische projecties verwachten we in Dendermonde de komende jaren een grote stijging van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs.

Toen er begin 2018 vanuit de minister van onderwijs een oproep gelanceerd werd naar alle steden en gemeenten, om deel te nemen aan een aanbodbevraging in functie van de verdeling van capaciteitsmiddelen voor schoolinfrastructuur, hebben we hier als stad dan ook op ingetekend. De Vlaamse regering maakt namelijk 151 miljoen euro vrij om te investeren in schoolinfrastructuur om zo op korte termijn extra plaatsen te creëren, voornamelijk in de eerste graad van het secundair onderwijs.

Samen met de secundaire scholen van het Óscar Romerocollege en de GO! scholengroep 18 werd er een dossier ingediend om de beschikbare capaciteit in Dendermonde in kaart te brengen.

Op 19 oktober 2018 besliste de Vlaamse regering om op basis van dit dossier en de capaciteitsmonitor 2018 5.340.000 euro toe te kennen aan Dendermonde en dit voor de realisatie van capaciteitsprojecten in het secundair onderwijs.

Vanuit de stad werd een coördinerende rol opgenomen en een lokale taskforce capaciteit werd opgericht, dit met het oog op een bundeling en selectie van mogelijke capaciteitsuitbreidingsprojecten. De 2 overkoepelende onderwijspartners, Óscar Romerocollege en GO! scholengroep 18, maakten deel uit van deze taskforce en ontwikkelden elk een realistisch en kwaliteitsvol uitbreidingsproject.

Ook de Vlaamse regering was overtuigd van de ingediende projecten en keurde deze op 5 april 2019 goed.

In de toekomst

Het Óscar Romerocollege zal met deze middelen een nieuwbouw realiseren voor de leerlingen van de eerste graad. Op het terrein staan momenteel 2 leegstaande vroegere dekenijen die dienen afgebroken te worden om plaats te maken voor een klasgebouw en een groene esplanade. De nieuwbouw zal voor 390 extra stoelen zorgen in vergelijking met de huidige capaciteit in de gebouwen van de eerste graad waarvan 310 voor de A-stroom en 80 voor de B-stroom. De geplande oplevering van het project is voorzien voor 1 juli 2022.

Het GO! zal deze middelen investeren op de campus waar de secundaire GO! scholen in Dendermonde (GO! MAD, GO! atheneum en GO! talent) gevestigd zijn. Hiermee zullen 240 extra plaatsen worden gecreëerd, waarvan 200 voor de A-stroom en 40 voor de B-stroom. Het GO! wil hiermee extra inzetten op het doorbreken van tussenschotten en ruimte maken voor innovatief onderwijs. De geplande oplevering van dit project is voorzien in 2022.

Concreet betekent dit dat er voor het schooljaar 2022-2023 630 extra plaatsen voorzien zullen worden in de eerste graad in Dendermonde.

De realisatie van deze extra plaatsen is een belangrijke stap om het voorspelde capaciteitstekort in Dendermonde, voor wat betreft het secundair onderwijs, aan te pakken en opnieuw een mooi voorbeeld van de constructieve netoverschrijdende samenwerkingen die er in onze scholenstad mogelijk zijn.

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 mei 2019.
  • foto1