naar top
Gemeente Dendermonde

Ruiming van graven op begraafplaats Sint-Gillis

Om de begraafplaats van Sint-Gillis te hervormen naar een parkbegraafplaats start het stadsbestuur een procedure van ruiming van geconcedeerde en niet-geconcedeerde graven.

Het gaat over:

  • 1.279 geconcedeerde graven
  • 11 geconcedeerde columbariumnissen waarvan de oorspronkelijke termijn verstreken is
  • 1.447 niet-geconcedeerde graven
  • 116 niet-geconcedeerde columbariumnissen waarvan de termijn van 15 jaar al verstreken is

Deze graven en nissen worden aangeplakt. Aan de ingang van de begraafplaats vindt u ook een lijst terug. 

Verlengen of concessie aanvragen?

  • Nabestaanden of belanghebbenden kunnen de concessie van geconcedeerde graven  verlengen. Dit kan tot en met 8/5/2020.
  • Nabestaanden of belanghebbenden kunnen (mits een ontgraving) een concessie aanvragen voor de niet-geconcedeerde graven. Dit kan tot en met 8/5/2020.
  • De concessieaanvraag moet u in beide gevallen schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen voor 8/5/2020. De aanvraag tot ontgraving moet u schriftelijk indienen volgens artikel 9.3 van het geldende politiereglement/reglement op de begraafplaatsen d.d. 1/2/2015.
  • U moet voor de concessie of ontgraving een tarief betalen volgens het geldende retributiereglement.

Nabestaanden of belanghebbenden kunnen tot en met 8/5/2020 foto's, bloemstukken of andere voorwerpen op de betrokken grafmonumenten wegnemen. U moet dit vooraf melden aan de dienst burgerlijke stand.

Wanneer de concessie niet verlengd wordt, worden de grafmonumenten en hun toebehoren vanaf 22/5/2020 eigendom van de stad Dendermonde. Na 22/5/2020 verwijderen de stadsdiensten de overgebleven grafmonumenten.

Dit artikel werd gepubliceerd op 23 mei 2019.
  • foto1