naar top
Gemeente Dendermonde

Parkeren in de Fernand Khnopffstraat, Keefstraat en Gravenhuisstraat beter geregeld

Er komt een nieuw parkeerplan in de straten. Er komen ook aanpassingen aan de groenzone, fietsverbinding en parkeerzone in de F. Knopffstraat.

Om de onduidelijkheid over parkeren in de Fernand Khnopffstraat, Gravenhuisstraat en Keefstraat op te lossen, komt er een nieuwe parkeerregeling. De signalisatie hiervoor zal in juni geplaatst worden.

Op het plannetje in de downloads staan de zones aangeduid. 

Omdat de stad binnen bebouwde kom een andere wandelroute moet kunnen aanbieden dan de rijweg, werd beslist om de groenzone en fietsverbinding ter hoogte van de Fernand Khnopffstraat  nrs. 49 en 59 efficiënter in te richten. Hierdoor ontstaan er volwaardige plantvakken en 8 extra parkeerplaatsen. 

Ook deze herinrichting zal in juni plaatsvinden. De werken duren circa 4 weken.

Dit artikel werd gepubliceerd op 27 mei 2019.
  • foto1