naar top
Gemeente Dendermonde

Goedkeuring sluiting Freinetschool vanaf schooljaar 2020-2021

De gemeenteraad keurde op 10 juli 2019 de sluiting van Freinetschool De Appelbloesem goed. Reden hiervoor zijn het dalend leerlingenaantal en de stabiliteitsproblemen in het hoofdgebouw van de school.

Dalend leerlingenaantal

De Freinetschool werd 1 september 2010 opgericht om de toenmalige gemeentelijke basisschool nieuw leven in de blazen. Na jaren van stijgende leerlingenaantallen kent de school sinds een paar jaar opnieuw een daling van het aantal leerlingen. Voornamelijk de instroom van nieuwe peuters en kleuters is zeer beperkt. In 2017 waren er nog 87 leerlingen ingeschreven. Normaal starten we volgend schooljaar met 52 leerlingen, waaronder slechts 2 nieuwe inschrijvingen.

Stabiliteitsproblemen in het hoofdgebouw

In juli 2018 werden bij een inspectie van de kruipkelder onder het hoofdgebouw mogelijke stabiliteitsproblemen vastgesteld. Om de veiligheid te garanderen, beslist het schepencollege om het hoofdgebouw buiten gebruik te stellen. Op de speelplaats werden tijdelijk containers geplaatst om de werking van de school verder te zetten. Verder onderzoek wees intussen uit dat een gedeeltelijke renovatie of verbouwing van het gebouw de problemen niet zullen oplossen. De enige optie zou een nieuwbouw zijn en die kosten zijn te hoog in het licht van het relatief beperkte aantal leerlingen.

Uitdoofscenario

Tijdens schooljaar 2019-2020 blijft de school nog open. Er worden opnieuw graadsklassen voor de lagere schoolkinderen ingericht alsook een klas voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar. Dit was de voorbije jaren ook het geval. Alle leerlingen kunnen volgend schooljaar nog terecht in de Freinetschool. Dat geldt ook voor de vastbenoemde leerkrachten.

Vanaf schooljaar 2020-2021 sluit de school in Appels. Alle leerlingen kunnen vanaf dan terecht in de gemeentelijke basisschool van Grembergen of in één van de andere gemeentelijke basisscholen in Dendermonde. Samen met de ouders en leerlingen wordt bekeken welke school het best bij hen aansluit. Het stadsbestuur benadrukt en garandeert dat elk kind een plaats kan krijgen binnen het stedelijk onderwijs in Dendermonde, alsook dat het blijft investeren in het stedelijk onderwijs.

Op dinsdag 11 juni werden het schoolteam en de ouders op de hoogte gebracht. Dit wordt ook voorgelegd aan de schoolraad op donderdag 13 juni. Er wordt voldoende tijd en aandacht voorzien voor het participatietraject met de schoolraad. Er zal nog een extra schoolraad plaatsvinden waarbij een terugkoppeling kan gebeuren.

Toekomst schooldomein

Naast het buiten gebruik gestelde hoofdgebouw staan er op het schooldomein ook een nieuwbouw, een keuken met polyvalente zaal en een aantal containers. Verschillende verenigingen hebben er hun vaste stek en er vinden allerlei evenementen plaats. Deze functies zullen daar in de toekomst zeker behouden blijven, net als het openbare en groene karakter van de site.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 juli 2019.
  • foto1