naar top
Gemeente Dendermonde

Bericht van de polder Schelde Durme Oost

Oproep om stemrecht te bekomen in de algemene vergadering van de polder.

Volgens artikel 6 van het huishoudelijk reglement van de polder Schelde Durme Oost kunnen de ingelanden van de polder Schelde Durme Oost die afzonderlijk geen stemrecht hebben,¬†deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aanstellen.

Als je van dit recht gebruik wilt maken, moet je hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen en deze voor 1 september 2020 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf bezorgen (polder Schelde Durme Oost, Dorp 1, 9220 Hamme-Moerzeke). De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha.

Meer info, aanvraagformulieren en de volledige regelgeving:

Ontvanger-griffier Polder Schelde Durme Oost
Oud gemeentehuis Moerzeke
Dorp 1
9220 Moerzeke
Openingsuren kantoor: dinsdag en donderdag van 9-11.30 uur of na afspraak, 052-41 25 99, poldersdo@skynet.be.

Dit artikel werd gepubliceerd op 22 juni 2020.
  • foto1