naar top
Gemeente Dendermonde

De bib in cijfers

Traditiegetrouw maken we voor de zomer tijd om de balans van het vorige werkjaar op te maken en alle cijfers te analyseren. Hoewel we over heel Vlaanderen een licht dalende trend in het bibliotheekgebruik zien, doet de bib van Dendermonde het over het algemeen goed.

Algemeen zitten we op de hoogste omzet sinds 2010 (toen we met de opening van de nieuwe bibliotheek een hoogtepunt hadden): 2018 was goed voor 258.688 uitleningen en verlengingen, het hoogste cijfer ooit. Ook het bezoekersaantal bereikt het hoogste peil sinds de bib op haar nieuwe locatie zit: 141.513. We merken dus dat onze keuzes om sterk in te zetten op een digitale collectie en het organiseren van allerlei leesbevorderende en educatieve activiteiten werken, om mensen naar onze bib te blijven trekken.

Maar let op, want cijfers zeggen niet alles. Het gaat ons ook om een verdiepende en kwaliteitsvolle dienstverlening. Naast grootschalige activiteiten, willen we dan ook tijd maken voor kwaliteit en trachten we de collectie toegankelijk te maken voor iedereen. Een bewuste keuze die zich niet altijd in cijfers vertaalt. Daar is het zaak om verder te zoeken naar de juiste partners om onze doelgroepen te bereiken.

Apart aanbod naar scholen

De scholen in de deelgemeenten kregen een aantal jaar geleden elk een eigen collectie voor de opstart van een schoolbib. En een aantal scholen gaan daar zeer actief mee om. We proberen de leerkrachten ook te ondersteunen door boekenkoffers aan te bieden. Een succes, zo blijkt. In 2018 waren deze goed voor maar liefst 1.672 boeken die langs deze weg de kinderen bereikten.

Alleen boeken aanbieden is echter niet genoeg. Het stimuleren van de leesmotivatie blijft een prioriteit. Daarom organiseren we ook auteurslezingen op school (schooljaar 2017-2018 is goed voor 96 voorstellingen met een bereik van 3.374 leerlingen). Er is regelmatig overleg via de werkgroep cultuur-onderwijs waardoor we als bib vraaggericht kunnen werken en producten op maat ontwikkelen (tabletrondleidingen, inspiratiedagen voor leerkrachten bv. Lou rond genderthematiek, STE(A)M-spellen ...)

Jongeren maken graag gebruik van onze bib

Jeugd bereiken, blijft een uitdaging, ook voor onze bibliotheek. We merkten reeds in 2012 (voor de sluiting van de filialen) een dalende trend en een nieuwe aanpak naar deze doelgroep drong zich op. Vanaf 2015 zagen we dat onze nieuwe aanpak aansloeg en begonnen de cijfers te stijgen en dat blijven ze doen. In 2017 zagen we zelfs een verdere stijging tot 1.345 uitleningen bovenop de cijfers van 2013. In 2018 mogen we vaststellen dat de jeugduitleningen/verlengingen de kaap van 100.000 overschrijden.  Een mooie bevestiging van de inspanningen.

Verder zien jongeren de bib in hun vrije tijd steeds meer als ontmoetingsplek, studeren bij ons, spreken af voor huiswerktaken, maken gebruik van onze internetbatterij en draadloos netwerk. In de cijfers voor 2018 blijven we dit sterk vertaald zien in het Leescafébezoek (1.420 studenten en 6.068 scholieren op jaarbasis). De lichte terugval bij de scholieren is hoofdzakelijk te wijten aan de nieuwe refter die het Óscar Romerocollege in gebruik mocht nemen. De deelnames aan activiteiten (bv. hoog aantal bezoekers Verwendag, Jeugdboekenmaand, Citynightrun was o.a. te wijten aan jongeren en kinderen die al dan niet samen met hun ouders deelnamen aan digitale workshops, jeugdvertellingen ...).

De toekomst

Algemeen zien we in Vlaanderen dat het bibliotheekgebruik het niet overal even goed doet en dat bibliotheken zichzelf constant moeten heruitvinden. De aanwezigheid van boeken alleen is niet meer genoeg.

In 2013 zijn er moeilijke keuzes gemaakt door de dienstverlening van onze bibliotheek te centraliseren. Dat gaf ons de ruimte om extra te investeren in nieuwe collectieonderdelen, randactiviteiten en een gericht doelgroepenbeleid. We blijven jaar per jaar goed monitoren welke impact bepaalde veranderingen op onze leners hebben en sturen op basis daarvan telkens bij waar nodig. We kijken daarbij vooral naar onze bezoekers en het totaal aantal uitleningen en verlengingen. Dit geeft immers het gebruik van onze collectie en dienstverlening weer, om het in meer commerciële termen uit te drukken: onze omzet. Voor het geheel van 2018 tellen we 141.513 bezoekers om precies te zijn, of bijna 500 bezoekers per dag en ook de uitleningen zitten hoger dan vroeger.

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 juli 2019.
  • SLIDE-bib.jpg