naar top
Gemeente Dendermonde

Werken in de Zeelsebaan van start op 6 januari

Op maandag 6 januari 2020 gaan de nutsmaatschappijen onder leiding van Fluvius reeds aan de slag om alle nutsleidingen te vernieuwen. In 2020 volgt de heraanleg zelf (wegen en riolering).

Het Vlaams gewest, de nv Aquafin en het stadsbestuur Dendermonde plannen samen de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Zeelsebaan (N47) tussen de verkeerslichten aan de Martelarenlaan/Grootzand en het kruispunt met Kleinzand, en in een deel van de Steenweg van Grembergen. 

De Zeelsebaan ondergaat van aan het kruispunt Martelarenlaan/Grootzand tot het kruispunt met Kleinzand een metamorfose, zowel boven als onder de grond. Ook een stuk van de Steenweg van Grembergen maakt deel uit van dit project.

De projectpartners zetten in op een veilige, overzichtelijke weg met comfortabele fiets- en voetpaden en aandacht voor groen. Het plan in de downloads (onderaan deze pagina) geeft een idee van de locatie van de werken en het profiel van de toekomstige weg. Waar er voldoende ruimte is, komt er een ventweg naast de N47 voor lokaal verkeer. Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel onder de weg – we scheiden het afvalwater van het regenwater – trekken we ook de kaart van het milieu.

Op maandag 6 januari 2020 gaan de nutsmaatschappijen onder leiding van Fluvius reeds aan de slag om alle nutsleidingen te vernieuwen. In 2020 volgt de heraanleg zelf (wegen en riolering).

Er wordt gewerkt in fasen (werkzones). Fase 1 loopt van 6 tot 17 januari 2020 in de Steenweg van Grembergen van nr. 29 tot 1 en ter hoogte van nr. 2. 
Verkeersregelingen:

  • Er is plaatselijk parkeerverbod voorzien.
  • In de Steenweg Van Grembergen wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in een lus via de Scheldedreef naar Scheldedijk.
  • Fietsers en voetgangers hebben normale doorgang.

Vanaf 17 januari volgen de nutswerken in de Zeelsebaan.

Lees door voor alle informatie, gekende timing en fasering, verkeersregelingen ... over dit project op de infopagina Zeelsebaan.

Dit artikel werd gepubliceerd op 13 november 2019.
  • foto1