naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe kermisplannen voor Gedempte Dender

De gemeenteraad keurde op woensdag 10 juli de nieuwe kermisplannen voor de Gedempte Dender goed.

Samen met onze bevolking gingen we de afgelopen maanden op zoek naar een tijdelijke invulling voor een deel van de Gedempte Dender (het stuk langs de Noordlaan). Daar komt in de toekomst een groene site met veel natuurlijke elementen. Lees meer over deze plannen via www.dendermonde.be/gedemptedender.

De resterende vrije ruimte op de Gedempte Dender bleek onvoldoende om de kermissen van carnaval, Katuit en jaarmarkt te laten doorgaan in dezelfde opstelling. Het stadsbestuur besliste in februari 2019 om de standplaatsen voor deze kermissen op te zeggen vanaf 2020.

Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden wees uit dat de resterende ruimte op de Gedempte Dender de meest geschikte locatie blijft om compactere, maar meer attractieve kermissen te organiseren. In het najaar worden de standplaatsen vacant verklaard en kunnen geïnteresseerden hun kandidatuur indienen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 juli 2019.
  • foto1