naar top
Gemeente Dendermonde

Project ‘Wel-Denderende Gezinnen’: Laarne, Wetteren, Wichelen en Dendermonde samen in de strijd tegen gezinsarmoede

Met het project ‘Wel-Denderende Gezinnen’ gaan de lokale besturen van Laarne, Wetteren, Wichelen en Dendermonde een samenwerkingsverband aan in de strijd tegen kinderarmoede. De Vlaamse overheid subsidieert dit project voor 88.000 euro.

Dit bedrag zal het komende jaar gebruikt worden om gezinsarmoede effectief en efficiënt te bestrijden in de streek.

Volgens cijfers van Kind en Gezin groeit in Dendermonde 11,8 % van de kinderen tussen 0 en 3 jaar op in een kansarm gezin. De vele initiatieven in de strijd tegen gezinsarmoede bestaan vaak naast elkaar. Een lokaal overlegplatform moet samenwerking stimuleren en een betere informatiedoorstroming garanderen, maar het ook mogelijk maken om laagdrempeliger te werken, knelpunten te signaleren en ‘good practices’ te delen.

Eerst zal er een analyse gemaakt worden van de huidige situatie binnen elke gemeente/stad. Afhankelijk van de omgevingsanalyses, beleidsplannen, betrokken partners en gezinnen, noden van de doelgroep, bestaande initiatieven en overlegplatformen kan er worden beslist welk overlegplatform met welke partners nodig is.

In Dendermonde werd hiervoor een werkgroep kinderarmoede opgericht en een coördinator kinderarmoede aangesteld.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 juli 2019.
  • foto1