naar top
Gemeente Dendermonde

Bericht van de gouverneur Oost-Vlaanderen: captatieverbod op Nieuwesluisbeek

De gouverneur wnd. vaardigde een besluit uit waarbij het verboden is om water te capteren uit bepaalde waterlopen. Ook in Dendermonde is er een captatieverbod op het stroomgebied van de Nieuwesluisbeek (waterloop nr. OS057).

Op basis van een advies van de Droogtecommissie en op basis van recente metingen en waarnemingen heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen besloten om een captatieverbod vanaf 24/07/2019 in te stellen op bepaalde ecologisch kwetsbare waterlopen en meanders.

Voor Dendermonde mag dus geen water onttrokken worden uit waterloop nr. OS057. Deze waterloop situeert zich in Vlassenbroek. Het gebied kunt u bekijken op een kaart: www.gisoost.be/waterlopen.

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Gedetailleerde info kunt u lezen op: https://gouverneuroost-vlaanderen.be/

Deze regeling blijft van kracht totdat ze wordt opgeheven met een nieuw besluit.

 

Dit artikel werd gepubliceerd op 25 juli 2019.
  • foto1