naar top
Gemeente Dendermonde

Sensibilisering rond legionella: Vlaamse overheid vraagt aandacht voor correcte opvolging van regelgeving

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt in een brief gericht aan alle Vlaamse inrichtingen die vallen onder het Legionellabesluit de aandacht voor de regelgeving rond legionella.

Recent kwam het in de Gentse kanaalzone tot een uitbraak van legionella. Daarbij werden 32 mensen ziek en overleden helaas twee personen. De besmettingsbron van de uitbraak wordt gelinkt aan een koeltoren in de buurt. 

Omwille van het potentieel legionellarisico van open koeltorensystemen wil het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse overheid) de aandacht vestigen op de bestaande regelgeving om de risico’s van koeltorens voor de volksgezondheid te beheersen. 

In deze optiek verspreiden zij in Vlaanderen een informatiebrief waarin de maatregelen (o.a. exploitatie en controle) voor koeltorens worden toegelicht. Aan de inrichtingen wordt gevraagd hun verantwoordelijkheid op te nemen in functie van de volksgezondheid. De brief leest u in de bijlage.

Voor meer info over legionella en legionellabeheersing kun je terecht op de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella.

Dit artikel werd gepubliceerd op 29 juli 2019.
  • foto1