naar top
Gemeente Dendermonde

RUP volgend uit planologische attesten bis: OPENBAAR ONDERZOEK

De gemeenteraad van de stad Dendermonde heeft op 10 juli 2019 het ontwerp van het RUP volgend uit planologische attesten bis voorlopig vastgesteld. Het RUP bestaat uit de deelplannen Kasteelhof en All Meat (Buurtslagers), beiden met betrekking tot grondgebied van Dendermonde.

Een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, kan een planologisch attest aanvragen. Het attest geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor behoud en verdere ontwikkeling van het bedrijf. Het attest geeft ook aan of hiervoor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig is.

De bedrijven Kasteelhof uit Appels en All Meat (Buurtslagers) uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde kregen een positief planologisch attest. De stad maakt nu het vereiste RUP op.

De stad organiseert een openbaar onderzoek van maandag 2 september 2019 tot en met vrijdag 1 november 2019. Het dossier kan geraadpleegd worden op het administratief centrum, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde tijdens de openingsuren van de stadwinkel, of op DEZE WEBPAGINA.

De stad voorziet een infomoment op 26 september 2019 om 19u30 in het administratief centrum. Inschrijving vooraf is verplicht en kan door ten laatste op 24 september 2019 een mail te sturen naar stedenbouw@dendermonde.be.

Eventuele bezwaren of opmerkingen kunnen uiterlijk op 1 november 2019 schriftelijk ingediend worden bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, digitaal via gecoro@dendermonde.be of tegen ontvangstbewijs op het administratief centrum.

Dit artikel werd gepubliceerd op 1 augustus 2019.
  • foto1