naar top
Gemeente Dendermonde

Caféklap zoekt deelnemers en vrijwilligers

De stad Dendermonde heeft de ambitie om de Nederlandse taal aan te moedigen bij volwassenen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Met Caféklap, een oefenkans Nederlands, wil men inspelen op de nood, en wil men graag Nederlandse praatsessies organiseren.

De praatmomenten zullen zich voornamelijk concentreren op het praktische leven in de samenleving. Zo zullen de begeleiders (vrijwilligers) conversaties oefenen omtrent het naar de winkel, dokter, mutualiteit, bibliotheek, cultuurcentrum of school gaan.

Caféklap is er voor iedereen die Nederlands wil oefenen tijdens een leuke babbel. Ook vrijwilligers die graag anderstaligen wensen te begeleiden zijn zeer welkom in de bibliotheek van Dendermonde. Er zijn geen diplomavereiste verbonden zijn aan dit vrijwilligerswerk. De Nederlandse taal spreken en begrijpen is het bindmiddel bij uitstek tussen mensen. Het is een krachtige hefboom om te participeren aan het leven, wonen, leren en werken.

Tweede woensdag van de maand

De oefenkans Nederlands 'Caféklap' vindt plaats op de 2e woensdag van de maand tussen 9 en 11 u. in de bibliotheek van Dendermonde. De eerste samenkomst is op woensdag 11 september. Deelnemers hoeven zich vooraf niet in te schrijven, al zal dit wel kunnen via het Sociaal Huis. Vrijwilligers die graag interesse hebben om anderstaligen te begeleiden, vragen we wel vooraf in te schrijven via de bibliotheek.

Kennismakingsmoment op 3 september

Het kennismakingsmoment voor vrijwilligers en de presentatie van Caféklap vindt plaats op dinsdag 3 september om 19.30 u. in de bibliotheek.

Van de vrijwilligers die de tafels begeleiden wordt verwacht dat ze per praatgroep van 4 tot 5 mensen het gesprek draaiende houden. De gesprekken zijn eenvoudig en de drempels blijven laag zodat iedereen zich veilig voelt om te participeren. Elke samenkomst zal rond een specifiek thema gaan en de vrijwilligers zullen dit thema ook op voorhand kennen zodat ze zich een beetje mentaal kunnen voorbereiden.

Wie meer informatie wil of wie zich al kandidaat stelt als vrijwilliger mag een mail sturen naar bibliotheek@dendermonde.be.

Dit artikel werd gepubliceerd op 21 augustus 2019.
  • foto1