naar top
Gemeente Dendermonde

Oudegemse baan opnieuw open

In functie van de omgevingswerken rond VPK werd op 5 augustus de Oudegemse baan ter hoogte van de spoorwegovergang afgesloten. Deze fase is vlot verlopen en de weg is opnieuw open.

Aandacht voor de nieuwe verkeersregeling
Binnen dit project wordt aansluitend ook een deel van de fietssnelweg langs de spoorlijn tussen de Oude Heirbaan en de Oudegemse baan aangelegd. Om de veiligheid van de fietsers te verzekeren werden reeds bijkomende verkeerslichten geplaatst, die midden oktober in werking zullen treden.

  • De verkeerslichten aan de overweg worden ondersteund door 'STOP-borden'. 
  • Aan het kruispunt met de Frans Vertongenstraat (kant Dendermonde) zijn deze borden reeds functioneel en moeten ze gerespecteerd worden. De bedoeling is dat afslaand verkeer steeds door kan en zo de spoorweg niet blokkeert.
  • Aan het kruispunt met de Hoogtestraat (kant Oudegem) zijn de borden nog afgedekt, maar ze worden samen met de verkeerslichten functioneel midden oktober. Ook daar zal het afslaand verkeer naar de Hoogtestraat voorrang krijgen zodat het de spoorweg niet blokkeert.

 

Dit artikel werd gepubliceerd op 4 september 2019.
  • foto1