naar top
Gemeente Dendermonde

Stad vraagt provinciebestuur vergunning Empro te evalueren

Het stadsbestuur volgt van nabij de geurproblematiek bij het bedrijf Empro Europe in Vosmeer (zijstraat Hoogveld). Al sinds de opstart van het bedrijf regent het klachten over de geurhinder die het bedrijf veroorzaakt.

Deze klachten zijn in de loop van de jaren enkel toegenomen, dit ondanks het feit dat het bedrijf al verschillende maatregelen genomen heeft om de geurhinder tot een minimum te beperken. Hoewel het bedrijf altijd geprobeerd heeft te communiceren met de klagende bewoners, lijkt er momenteel geen permanente oplossing in de maak. 

De stad stelt zich vragen over de genomen maatregelen en hun doeltreffendheid. Er kan niet ontkend worden dat er nog altijd sprake is van ernstige geurhinder die de omliggende bewoners teistert. 

De stad vraagt ook aan het provinciebestuur om te laten weten welke maatregelen ze als vergunningverlenende overheid de afgelopen jaren heeft opgelegd om tegemoet te komen aan de hinder. Bijkomend vraagt de stad een onderzoek op te starten naar aanleiding van de sterke stijging van het aantal klachten deze zomer en dringt het aan op een blijvende en definitieve oplossing om de hinder weg te nemen. 

Tot slot verzoekt het college van burgemeester en schepenen dat de deputatie een tijdelijke schorsing van de vergunning onderzoekt, gelet op het feit dat de genomen maatregelen klaarblijkelijk onvoldoende zijn om de geurhinder weg te nemen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 9 september 2019.
  • foto1