naar top
Gemeente Dendermonde

Gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 82 in Oudegem

Het College van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, in haar zitting van 5 september 2019 beslist heeft voetweg 82 gedeeltelijk te verplaatsen en het bijhorend rooilijnplan goed te keuren.

De personen die zich door de beslissing van de deputatie benadeeld mochten achten, kunnen er beroep tegen aantekenen bij de bevoegde Vlaamse minister. Dit beroep moet aan de heer gouverneur van de provincie (Provinciehuis, Gouvernementstraat nr. 1, 9000 Gent) bezorgd worden binnen de 15 dagen volgend op onderhavige afkondiging.

Dit bericht zal van heden 13 september 2019 tot en met 23 september 2019 op de website blijven staan en aangeplakt blijven ter plaatse.

Dit artikel werd gepubliceerd op 13 september 2019.
  • foto1