naar top
Gemeente Dendermonde

Gedempte Dender wordt e Groene Dender

Het nieuwe tijdelijke park dat wordt ingericht op een deel van de Gedempte Dender heeft een naam: de Groene Dender. De parking zal vanaf nu ook zo genoemd worden.

De parking Gedempte Dender werd dit jaar in twee zones verdeeld. Een zone werd recent geasfalteerd en blijft behouden als parkeerzone en als zone voor de bloemenmarkt en evenementen.

De andere zone, die eveneens parking was, komt vrij voor een nieuwe invulling. De parkeerplaatsen werden gecompenseerd door de nieuwe parkeerplaatsen in het project Mechelse Poort (inrit kop Oude Vest).

De openlegging van de Gedempte Dender is een project waar de stad voluit wil voor gaan bij de Vlaamse overheid (eigenaar). De Vlaamse Waterweg zal de Dender echter de eerste jaren nog niet opnieuw open leggen.

Participatietraject

Samen met de inwoners gingen we in een intensief participatietraject op zoek naar een gepaste tijdelijke invulling voor de vrijgekomen zone. Het resultaat werd een speels park met veel natuurlijke elementen, een groene ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Zowel kleine groepjes als grotere groepen, jong en oud, kunnen er aangenaam vertoeven. Deze toegangspoort van de stad wordt een blikvanger waar spontane ontmoetingen kunnen plaatsvinden.

De Groene Dender

De stad lanceerde tevens een oproep voor een nieuwe naam voor het toekomstige park. Er kwamen tal van suggesties binnen. 

De naam ‘Groene Dender’ voor het park werd ingediend door Gracy Van Swalm. De stad koos voor deze suggestie omdat de naam niet alleen wijst op het groene karakter, maar ook een link legt tussen vroeger, nu en toekomst. 
Wanneer de Dender opnieuw wordt opengelegd en de randen langs het water een groene invulling krijgen, blijft de naam overeind.

Ook het stuk parking dat behouden blijft, wordt naar de Groene Dender genoemd.

Realisatie tegen 24 mei 2020

Vanaf najaar 2019 start de uitvoering van het gekozen ontwerp. De stad heeft de ambitie om de grijze vlakte te doen verdwijnen tegen de Ros Beiaardommegang van volgend jaar.

Alle info over de inrichting van dit nieuwe park: lees meer.

Dit artikel werd gepubliceerd op 24 september 2019.
  • foto1