naar top
Gemeente Dendermonde

Dendermonde als Fairtradegemeente?!

Al heel wat horecazaken, handelaars en scholen hebben ondertussen hun aanbod aangepast en nemen fairtradeproducten op in hun assortiment, of zijn al véél langer bezig met eerlijke en lokale handel!

De stad nam het engagement op om Fairtradegemeente te worden. Samen met de trekkersgroep willen we die titel in de wacht slepen.

Tijdens de maandagmarkt van 7 oktober konden de marktgangers proeven van lokaal en fair trade lekkers. Ze werden ook getrakteerd op een ijsje van Olli Bolli.

Wat is Fairtradegemeente?

Met deze titel geven we aan dat we eerlijke handel en duurzame, lokale productie en consumptie een warm hart toedragen en hier ook effectief werk van willen maken. In samenwerking met vrijwilligers (de trekkersgroep), bedrijven, landbouwers en lokale producenten, scholen, horeca en verenigingen moeten we hiervoor 6 criteria behalen die inspelen op de vraag naar en het aanbod aan eerlijke en lokale, duurzame producten.  

Eerlijke handel is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer rechtvaardigheid in de (inter)nationale handel.

Eerlijke handel draagt bij tot duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden te bieden aan achtergestelde producenten en arbeiders in het Zuiden en hun rechten veilig te stellen.

Met fair trade wordt veelal de commerciële handel met boeren en arbeiders uit ontwikkelingslanden bedoeld. Men betaalt voor fairtradeproducten een rechtvaardige prijs die de productiekosten dekt en die rekening houdt met een marge voor investeringen, met de sociale kosten én met de milieukosten.

Steden en gemeenten die de titel in de wacht slepen gaan ook lokaal een stapje verder en promoten duurzaam consumeren. Dat is bewust kiezen voor seizoensgebonden producten, biologische producten, lokaal geproduceerde producten … waarbij de CO2-uitstoot door vervoer, productie, verpakking ... zo klein mogelijk is. Met de fiets bij de boer om de hoek om eitjes, aardappelen of melk is dus zeker ook duurzaam en fair consumeren.

De doelstelling van deze campagne is om uiteindelijk duurzamer en bewuster te consumeren. Waarbij iedereen het verhaal achter fair trade leert kennen, waarbij iedereen weet dat fairtradeproducten vlot beschikbaar zijn en waarbij iedereen vanuit zijn eigen maatschappelijke rol zijn steentje bijdraagt aan eerlijke handel, zowel hier als in het Zuiden.

Op 20 oktober 2019 vanaf 11 uur nodigen we ook iedereen uit in Belgica BiS waar we al onze handelaars, verenigingen, horecazaken die fair trade in hun aanbod hebben in de schijnwerper zetten.

Dit artikel werd gepubliceerd op 7 oktober 2019.
  • foto1