naar top
Gemeente Dendermonde

Een regiobib vanaf 11 oktober!

Regiobib: wat betekent het voor u?

Wat houdt dit in?

Alle Oost-Vlaamse bibliotheken waren begin oktober even dicht en stoomden zich klaar voor het Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) met een nieuwe software (Wise). Alle Vlaamse bibliotheken zullen hier op termijn mee werken.

De Leesdijk heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om nog nauwer samen te werken, de 9 bibliotheken: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele worden één regiobib.

Tevens maakt dit dossier de link naar een grotere, transversale samenwerking binnen deze regio tussen bibs, cc’s en erfgoed: voortaan vallen de Leesdijkbibliotheken onder de intergemeentelijke samenwerking Dijk 92.

Wat betekent dit voor u?

Overal in de regiobib gelden (bijna) dezelfde spelregels! Daardoor ben je als lener meteen ook lid van al deze bibliotheken.

De belangrijkste wijziging is het verdwijnen van het leengeld voor dvd’s, cd’s en games.

Lid worden blijft gratis. In totaal kan je 20 materialen uitlenen voor 4 weken en 2x verlengen voor 3 weken.

Ben je te laat om je materialen terug te brengen, dan kost dat €0.20 per dag, met een maximum van €5.00 per materiaal.

De bibliotheken engageren zich de komende jaren om drempels weg te werken, daarom wordt aandacht besteed aan de draagkracht van mensen in armoede (MIA). Men voorziet voor hen een aangepaste boeteregeling, €0.10 per week, met een maximum van €2.00 per materiaal. In de deelnemende gemeenten waar reeds een UIT-pas gebruikt wordt, wordt de korting hieraan gekoppeld.

De regiobib zal in de toekomst nog verder uitgebouwd worden.

Dit artikel werd gepubliceerd op 11 oktober 2019.
  • foto1