naar top
Gemeente Dendermonde

Akte voor aankoop perceel grond voor ‘groene’ parking in Vlassenbroek goedgekeurd

De gemeenteraad heeft in de zitting van 16 oktober de ontwerpakte goedgekeurd voor de aankoop van een perceel grond in Vlassenbroek. Deze aankoop kadert in de aanleg van een parking voor ongeveer 80 plaatsen voor de bewoners en de bezoekers van Vlassenbroek.

Het stadsbestuur heeft immers de opdracht gegeven aan het studiebureau SWBO uit Dendermonde om een voorontwerp op te maken voor de aanleg van de wegen- en rioleringswerken in Vlassenbroek, in deze plannen is de aanleg van een parking voorzien.

Het aangepast voorontwerpplan voor de uitvoering van de rioleringswerken is ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse Milieumaatschappij. Van zodra het stadsbestuur deze goedkeuring ontvangt, kan aan de ontwerper de opdracht geven worden om een voorstel voor de herinrichting van de wegen en het centrum van het dorp, verder uit te werken.

Om deze parking te realiseren moest dus een private grond verworven worden. De gemeenteraad keurde de ontwerpakte voor deze aankoop goed. Het stadsbestuur is verheugd dat deze verwerving positief verloopt en ziet uit naar de definitieve aankoop.

Van zodra er meer nieuws is over de goedkeuring van de plannen en de uitvoering van de werken, zal er een ruime infomarkt worden georganiseerd.

Meer info over het project wegen- en rioleringswerken Vlassenbroek: lees door.

Dit artikel werd gepubliceerd op 17 oktober 2019.
  • foto1