naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichtingswerken rond VPK: Hoogtestraat open vanaf 12 november

Er zijn reeds deelprojecten in deze herinrichtingswerken uitgevoerd. De eerstvolgende evolutie is de openstelling van de Hoogtestraat op dinsdag 12/11. Lees door voor nog meer nieuws.

De volgende planning is opgesteld, maar kan uiteraard bijgesteld worden door slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden.

Hoogtestraat: aanleg van nieuwe riolering, nieuwe rijweg in asfalt, fiets- en voetpaden

Deze werken worden afgerond zodat de Hoogtestraat vanaf dinsdag 12 november kan worden opengesteld.

Concreet betekent dit dat het vrachtverkeer zal inrijden via de Hoogtestraat en uitrijden via de Oude baan i.p.v. de Varenbergstraat.

De tijdelijke verkeerslichten, het eenrichtingsverkeer en omleiding via Hof Ten Bos/Zijpestraat verdwijnt. Het parkeerverbod in de Varenbergstraat blijft behouden.

In de Oude baan blijft het tweerichtingsverkeer en plaatselijk parkeerverbod behouden.

Hoogtestraat: herinrichting van het plein aan de inkomzone van VPK

Deze fase wordt afgerond en opengesteld op maandag 18 november.

Dit betekent dat het vrachtverkeer vanaf dan zal inrijden via de Hoogtestraat en ook uitrijden via de Hoogtestraat i.p.v. de Oude baan. Het parkeerverbod in de Varenbergstraat verdwijnt.

Gezien de aanpassing naar de nieuwe situatie is het zeker niet uitgesloten dat er tijdelijk nog vrachtverkeer via de Varenbergstraat zal rijden. Na verloop van tijd zal de toestand zich normaliseren.We hopen hiervoor op begrip van de bewoners .

Om de loskade in de Oude baan te bereiken zal er beperkt vrachtverkeer blijven via de Varenbergstraat.

Deel Hoogtestraat richting Oude baan: aanleg van nieuwe riolering, nieuwe rijweg in asfalt, fiets- en voetpaden – werken in uitvoering

Fietspad in verlengde van Oude Heirbaan: aanleg van een fietspad (deel fietssnelweg) langs de spoorlijn tussen Oude Heirbaan en de Oudegemse baan – werken in uitvoering

Hunnenbergstraat: vernieuwing van de zone voor de begraafplaats tot woonerf - start uitvoering op 12 novermber.

Voor het vlot verloop vragen wij om de verkeersborden en aanwijzingen van de aannemer stipt te respecteren.  

Alle info over dit project kunt u ook lezen op www.dendermonde.be/ontsluitingswegvpk.

Dit artikel werd gepubliceerd op 7 november 2019.
  • foto1